В Україну повернеться техогляд

 Кабмін оприлюднив попередній текст угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Документ стосується і автомобільної сфери нашої країни, де згадується про спецмита, техогляди і автопослуги.

Євросоюз сильно цікавиться станом українського транспорту і цьому інтересу відповідає текст 31-го доповнення до тексту Угоди. Рівно через рік після набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС, всі автомобілі, які беруть участь у міжнародних вантажних перевезеннях, повинні проходити регламентний техогляд відповідно до законів ЄС. Через три роки ці норми поширять на пасажирський транспорт, а через п'ять років – для всіх інших транспортних засобів.

Водіям легкових машин потрібно знати, що якщо ДАІ не поверне обов'язковий техогляд раніше і Угода з ЄС буде підписана в листопаді цього року, вже в 2018 році ми будемо проходити ТО за законами Євросоюзу, а саме – через чотири роки після покупки нової машини і далі кожні два роки. Хто і як повинен проводити техогляди, в Угода не уточнюється.

Також Угода стосується ввізних і спеціальних мит на автомобілі. У перший рік дії Угоди скасовується як ввізне, так і спеціальне мито, а в наступні роки ввізне мито складе нинішні 10%. Також Україна має право вводити спеціальні захисні мита, якщо їх скасування, за умовами Угоди, негативно позначиться на стані національної автопромисловості. Україна також зобов'язується надавати чесну і прозору статистику про автопром і авторинок. 

            http://news.if.ua

ДОДАТОК XXXI

ДО ГЛАВИ 7 «ТРАНСПОРТ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНА І ГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ»

 

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

 

(1) Автомобільний транспорт

Технічні умови

Директива Ради № 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень протягом 1 року, та для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, а для усіх транспортних засобів, вперше зареєстрованих після 1 січня 2008 року, що використовуються для національних перевезень, протягом 4 років після набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року про встановлення для певних автомобільних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних перевезеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних перевезеннях

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою для транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, при їх русі лише міжнародною мережею доріг категорії «Е» згідно з Додатком І до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі (УМА) від 15 листопада 1975 року. Рада асоціації прийме рішення стосовно розширення сфери застосування положень Директиви щодо всієї мережі та усіх транспортних засобів протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних вантажних перевезеннях, протягом 1 року, для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних пасажирських перевезеннях, протягом 3 років, та для усіх інших транспортних засобів – протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

 

Умови безпеки

Директива Ради № 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія

                         Введення категорій посвідчень водія (ст. 3 )

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

                         Умови видачі посвідчень водія (ст. 4, 5, 6 та 7 )

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

                         Вимоги для тестів на отримання посвідчення водія (Додатки ІІ та ІІІ)

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

                         Директива № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень протягом 1 року після набрання чинності цією Угодою, при виконанння національних секторі автомобільних перевезень – протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Соціальні умови

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 року про реєструвальні пристрої на автомобільному транспорті

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 про соціальне законодавство, що стосується діяльності автомобільного транспорту і скасування Директиви Ради 88/599/ЄЕС

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради № 96/26/ЄС

                         Статті 3, 4, 5, 6, 7 (за винятком критеріїв фінансового стану), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та Додаток І

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені для усіх транспортних підприємств, залучених до міжнародних транспортних перевезень, протягом 3 років, а для усіх інших підприємств – протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для міжнародного транспорту протягом 3 років і для національного транспорту – протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення вантажів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради № 91/439/ЄЕС та скасування Директиви Ради № 76/914/ЄЕС

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, для водіїв, що здійснюють національні перевезення – протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

Податкові умови

Директива 99/62/ЄС від 17 червня 1999 року про стягнення плати з великовагових вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені як тільки Україна пр прийме рішення про введення мит або зборів за використання її інфраструктури.